Usein kysytyt kysymykset

Tässä joitakin kysymyksiä ja vastauksia, joihin olemme hankkeen kuluessa törmänneet. Mikäli vastausta kysymykseesi ei löydy, voit postata kysymyksen FB-sivullemme www.facebook.com/Energiapolitiikka tai laittaa sähköpostitse oskari.nokso-koivisto(at)energiapolitiikka.fi, niin pohditaan.

1.  Vaaditte uutta energiapolitiikkaa, miksi?

Vallitseva energiapolitiikka ei täysimääräisesti palvele kansakunnan etua.

 2.  Mitä tarkoitatte kotimaisella energiantuotannolla?

Tärkeä huomio: Energiapolitiikassa aivan liian usein keskustellaan ainoastaan energiantuotannosta. Energiajärjestelmiin voidaan vaikuttaa myös energiatehokkuutta parantamalla ja älyä lisäämällä.

Erilaisten teknologoiden kotimaisuusaste vaihtelee. Hyvä esimerkki on maalämpöpumppu. Maalämpöpumppuostoksessa varsinainen laite tulee monessa tapauksessa maan rajojen ulkopuolelta, mutta johtuen esimerkiksi maalämpökaivon poraamisesta ja asennustyöstä ulkomaisellakin pumpulla päästään helposti 70% kotimaisuusasteeseen.

Toinen kotimaisuusastetta valottava esimerkki on tuulivoiman kotimaisuusaste. Tällä hetkellä Suomeen asennettaviin voimaloihin tulee osia lukuisista eri maista. Mitä enemmän tuulivoimaa Suomeen rakennetaan, sitä mielekkäämmäksi aivan liiketoimintaperustein rakentajalle tulee hyödyntää suomalaisia alihankkijoita. Kun alihankintaketjuihin on päästy mukaan, saadaan samat kotimaiset osat myös lähialueen voimaloihin. Mielekästä ei välttämättä olekaan kysyä, mikä on yksittäisen voimalan kotimaisuusaste, vaan kysyä, mikä on maailman ja tietysti ennen kaikkea lähialueen voimaloiden suomalaisuusaste.

3.  Mitä mieltä olette ydinvoimasta ja turpeesta?

Mitä mieltä olette kirveestä? Jos halutaan pilkkoa puita se on ihan hyvä, tosin klapikone on tehokkaampi, mutta jos haluaa klapien lisäksi myös selkäjumpan kirves on parempi. Puiden katkomiseen kirves on huono. Siihen kannattaa käyttää sahaa.

Hanke on teknologianeutraali, joten hanke sinänsä ei ota kantaa yksittäisiin teknologioihin. Yksittäisiin teknologioihin voidaan ottaa kantaa vasta sitten, kun yleiset tavoitteet ja niistä johdetut energiaratkaisuiden arvioinnin kriteerit ovat selvillä. Kaikki energiaratkaisut on arvoitava samojen kriteerien mukaan.

4.  Tarkoitatteko, että uusiutuville energialähteille maksettavia tukia pitäisi olla enemmän?

Asia on hiukan monimutkaisempi. Tarkoitamme, että tukia ja verotusta kehitettäessä pitäisi vahvemmin ottaa huomioon kasvu- ja työllisyysnäkökohdat. Yksittäisten verojen ja tukien tasot pitää johtaa asetetuista yleisen tason tavoitteista.

5. Miten kuvittelette saavanne poliitikot kuuntelemaan tutkijoita?

Tähän tarvitsemme sinua. Kansalaiset ovat politiikan ydin. Mikäli sinä pidät asiaa tärkeänä, saat myös poliitikkosi kiinnittämään asiaan huomiota.

Uskomme, että poliitikot pyrkivät kansakunnan etuun. Avointa ja rehellistä viestiä on vaikea kieltää. Tähän mennessä viesti on otettu hienosti vastaan.

6. Mitä ovat älykkäät järjestelmät?

Älykkäillä järjestelmillä tarkoitetaan energiajärjestelmissä usein IT:n käyttöä kysynnän joustoon tai energiatehokkuuden parantamiseen.

Esimerkki 1: Suuri osa kaikesta sähköstä kulutetaan rakennusten lämmitykseen. Käytännössä kaikki rakennukset myös varastoivat lämpöä. Ottamalla älyä mukaan järjestelmään, voidaan rakennuksia lämmittää silloin, kun sähköä on paljon saatavilla ja olla lämmittämättä lyhyitä aikoja silloin, kun sähköstä on pulaa. Kun homma tehdään älykäästi, rakennuksen käyttäjät eivät huomaa mitään.

Esimerkki 2: Suomeessa on 400 mijoonaa neliötä lämmitettyä tilaa. Suomessa näitä tiloja käyttää reilut 5 miljoonaa ihmistä, eli per nuppi lämmitettyä tilaa meillä on noin 80 neliötä. Ihmiset voivat kuitenkin olla ainoastaan yhdessä paikassa kerrallaan. Älykkäiden järjestelmien avulla voidaan lämmitys laittaa pois sieltä, missä ihmisiä ei ole, eli esimerkiksi toimistotilojen lämpötilan voi antaa tippua yöllä ja kotien päivällä. Jälleen kerran, kun homma tehdään älykkäästi, rakennusten käyttäjät eivät huomaa mitään.

7. Mihin luvut syntyvistä työpaikoista perustuvat?

Kysymystä työpaikkojen syntyä voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta. Ensinnä voimme tarkastella, millä tavoin uudella energiapolitiikalla on saatu luotua työpaikkoja maissa, joissa uutta energiapolitiikkaa on harjoitettu. Toiseksi voimme tarkastella rahasummia, jotka uuden politiikan ansiosta suuntautuisivat kotimaiseen kysyntään. Erilaisiin toimenpiteisiin kohdistuva kysyntä vaikuttaa työllisyyteen eri tavoin.

8. Miksi nykyinen energiapolitiikka on poikkoilevaa / epäsystemaattista / koordinoimatonta / osaoptimoivaa?

Tähän on varmasti monia syitä. Poikkeuksellisesti hankkeen tarkoituksena ei ole etsiä syyllisiä, vaan tuoda esiin uusia parempia toimintatapoja, joilla havaittuihin ongelmiin voitaisiin vastata.

9.  Mitkä  ovat ne käytännön toimenpiteet jotta tämän Uuden Energiapolitiikan  myötä saadaan aikaan suomalaisia vientituotteita ja menestystarinoita?

Suomalaiset hallitsevat maailman saunakiukaiden markkinoita. Syy tähän on selvä. Kiukaita kannattaa valmistaa ja ostaa sieltä, missä niitä käytetään paljon. Kiukailla on Suomessa loistavat kotimarkkinat.

Maailman energiateknologiamarkkinat ovat kovassa kasvussa. Yritykset, joiden kotimarkkinoilla on kysyntää, ovat etulyöntiasemassa niihin yrityksiin nähden, joiden kotimarkkinat eivät toimi. Suomalaiset ratkaisut saadaan maailmalle, kun laitamme kotimarkkinat kuntoon.

10. Miten hanke liittyy Parlamentaarisen energia- ja ilmastotyöryhmän työhön?

Paljon samansuuntaisia hankkeita on käynnissä. Tämä hanke on ennen kaikkea vaikuttamishanke, jolla pyritään nostamaan energiapolitiikan kokonaisuus keskiöön. Energia- ja ilmastotyöryhmän työstä tämä hanke poikkeaa mm. siinä, että tässä hankkeessa painotetaan talous- ja työllisyysnäkökulmia. Hankkeen aikaperspektiivi on myös lyhyt. Vaikka tähtäimenä olisikin vuosi 2030 tai 2050, niin muutos on aloitettava heti.

11. Miten voin kansalaisena auttaa hankkeen tavoitteiden saavuttamisessa?

Suomalainen päätöksentekojärjestelmä tarjoaa paljon vaikuttamisen tapoja. Helpoimpia tapoja ovat esimerkiksi aiheen nostaminen esiin sosiaalisessa mediassa tai kahvipöytäkeskusteluissa. Mikäli haluat tehdä enemmän, ilmoittaudu vapaaehtoiseksi, niin keksitään yhdessä miten.